پیکربندی حفاظت آنتی ویروس در کریو خرید شده Kerio Control بررسی آنتی ویروس از فایل های منتقل شده توسط HTTP، FTP ، SMTP و پروتکل های POP3 را فراهم می کند. در مورد پروتکل های FTP و HTTP، خرید کریو توسط مدیر فایروال می تواند تعیین کند که کدام نوع از فایل ها اسکن خواهند شد. Kerio Control با آنتی ویروس Sophos یکپارچه توزیع شده است. استفاده از آنتی ویروس نیاز به گواهی ها خاص دارد. کاربران می توانند از…