خرید کریو VPN ارائه دهنده شبکه مجازی امن

VPN-content

شبکه های محلی (LANs) شبکه های داخلی سازمان های هستند، به معنی ارتباط بین دستگاه های متعلق به سازمانی خاص است. این شبکه های در حال بیشتر و بیشتر متصل شدن به اینترنت هستند. در اغلب موارد، شرکت ها نیاز به برقراری ارتباط با شرکت های تابعه، مشتریان یا حتی کارکنانی دارد که به لحاظ جغرافیایی ممکن است دور باشند.

با این حال، داده های منتقل شده از طریق اینترنت بسیار آسیب پذیرتر از زمان انتقال روی شبکه داخل سازمان ها اند زیرا مسیر از پیش تعریف نشده است و بدین معناست که داده ها باید از طریق ساختار شبکه عمومی متعلق به افراد مختلف عبور کنند. به این دلیل، این غیر ممکن نیست که کاربری فضولی روی خط نتواند به آن دست یابند و یا حتی آن سیگنال ها ممکن است به سرقت بروند. بنابراین، اطلاعاتی برای سازمان های یا کسب و کارها حساس هستند نباید تحت این شرایط ارسال شوند.

اولین راه حل برای برآورد این نیاز برای ارتباطات امن شامل ارتباط شبکه های از راه دور با استفاده از خطهای اختصاصی است که با خرید وی پی ان کریو به آن دست خواهید یافت. خرید با این حال، همانطور که بیشتر کسب و کارها قادر به ارتباط دو شبکه محلی از راه دور با خطوط اختصاصی نیستند، ضروری است که برخی اوقات از اینترنت به عنوان یک واسطه انتقال استفاده کنند.

یک سازش خوب شامل استفاده از اینترنت به عنوان یک واسطه انتقال با پروتکل تونلینگ است، به این معنی که داده ها قبل از ارسال کپسوله می شوند. اصطلاح شبکه خصوصی مجازی یا به اختصار VPN برای اشاره به شبکه مصنوعی ایجاد شده به این روش دارد.

این شبکه به این دلیل مجازی نامیده می شود که دو شبکه فیزیکی را با استفاده از اتصالات غیر واقعی به هم وصل می کند و به این دلیل خصوصی است که تنها کامپیوترهای متعلق به یک شبکه محلی در یک انتها از VPN می توانند داده ها را ببینند.

خرید VPN و خرید کریو می تواند یک اتصال امن با هزینه پایین ایجاد کند، به طوریکه همه چیزی که مورد نیاز است سخت افزار در هر دو سوی اتصال است. از سوی دیگر، نمی تواند کیفیت خدمات را در مقایسه با خطوط اجاره ای تضمین کند، زیرا شبکه فیزیکی عمومی است بنابراین تضمین شده نیست.

پروتکل های تونلینگ

پروتکل های تونلینگ اصلی عبارتند از:

PPTP پروتکل تونلینگ نقطه به نقطه یک پروتکل لایه 2 است که توسط Microsoft, 3Com, Ascend, US Robotics و ECI Telematics توسعه یافته است.

L2F پروتکل لایه 2 که توسط Cisco, Northern Telecom و Shiva توسعه یافته است. در حال حاضر منسوخ شده است.

L2TP نتیجه کار IETF است و دارای ویژگی های PPTP و L2F است. این یک پروتکل لایه 2 مبتنی بر PPP است.

IPSec یک پروتکل لایه 3 است که توسط IETF ایجاد شده است و می تواند داده های رمزگذاری شده را روی شبکه های IP ارسال کند.

خرید VPN و خرید کریو در parsvpn.net